Mentálhigiéné

A mentálhigiéné kifejezés minden olyan tevékenység megnevezésére alkalmas, melynek célja az egészséges, teljességre törekvő testi-lelki élet kialakítása és megtartása. Azaz egyfajta komplex, holisztikus szemlélet alapján fenntartott egyensúly, illetve az erre való folyamatos törekvés.

Párterápia, házassági tanácsadás

Bizonyos idő elteltével minden párkapcsolatban jelentkeznek kisebb-nagyobb gondok. Ezeket a felek képesek kezelni, ha adott a mély szeretet és ragaszkodás. Sajnos, amikor azonban komoly gátak, blokkok akadályozzák az elmerülést a kapcsolatban, mely kialakulhat egy megbántottságból, félreértésből, akkor nehéz megtalálni a közös hangot.

Szexuálterápia

A párkapcsolati nehézségek, szexuális zavarok, szexuális problémák jelentős része rövidebb-hosszabb tanácsadás, illetve párterápia során megszüntethető. A szexuális problémáknál a bevésődéseket, az elkerülő magatartást vizsgálja a terapeuta, így feltáró terápiáról beszélhetünk.

Csoportterápia

A hatvanas évektől terjedt el az igény arra, hogy az emberek elakadásaik megoldására, önmaguk jobb megismerésére, személyes és interperszonális képességeik kibontakoztatására pszichológiai munkában vegyenek részt. Az ezt a célt szolgáló csoportokat összefoglalóan személyiségfejlesztő csoportnak nevezik.

Képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadás

A pszichológia a 20. század vége felé figyelt fel a gyermekrajzok jelentőségére. Napjainkban a rajzolás a klinikumban diagnosztikus és terápiás segédeszközként nyer alkalmazást. A rajzok gyermeknél és felnőttnél is képesek kifejezni a rajzoló egyéniségét, személyiségét, lelki-, fizikai, érzelmi, egészségi állapotát, jellemzik kapcsolatait, viszonyát külső és belső világához.