Szexuálterápia

A párkapcsolati nehézségek, szexuális zavarok, szexuális problémák jelentős része rövidebb-hosszabb tanácsadás, illetve párterápia során megszüntethető. A szexuális problémáknál a bevésődéseket, az elkerülő magatartást vizsgálja a terapeuta, így feltáró terápiáról beszélhetünk.

Társadalmi szempontból meg kell vizsgálni, hogy milyen környezetben él a páciens, milyen volt a gyerekkora. A szexuálterapeuta a gondok lelki eredetét kutatja, miért nem működik az, ami korábban működőképes volt, vagy ha sosem jelentett örömet a páciensnek az együttlét, akkor mire vezethető vissza. Egyrészt korai életeseményeket, belső érzelmi és lelki tényezőket feltáró, elemző beszélgetéseket takar. Másrészt szexuáltechnikai és kommunikációs tanácsokat, konkrét feladatok programba öntött otthoni megoldását jelenti.

Legtöbbször szükséges a partner bevonása vagy legalább aktív közreműködése, azaz a párterápia. A szex páros játék, közös érdekük, hogy örömteli legyen mindkettejük számára. Férfiaknál gyakran teljesítménykényszer figyelhető meg. Negatív gondolatok jelennek meg, eltúloznak problémákat, így lehetőség nyílik ezek tisztázására is.

Előfordulhat, hogy valamelyik fél szexuális titkokat hordozhat magában – gyermekkori szexuális visszaélés, erőszak negatív élménye -, mindez komolyan kihathat a meglévő vagy a későbbi szexuális élet minőségére. Néhány társadalomban az emberi szexualitást még mindig tagadják, elutasítják, megvetik. Néhány emberben ezért, a bűnösség érzése alakul ki, amit aztán egész életében cipel magával, megnehezítve így párkapcsolatát, és önmaga elfogadását. Ezen esetekben a terapeutának őszintén beszámolhatnak élményeikről, tapasztalataikról, a közegről, amiben élnek.

Ha gyermekkori család szexuális üzenetei túlzóan tiltóak, vagyis elzárkóznak a témától, akkor azt a gyermek rossz, bűnös dologként kódolja, és ezek a visszás érzések megmaradnak felnőttkorban is, akár a szexualitástól való elzárkózásig. A túl liberális környezet – túlzott meztelenkedés – éppúgy szexuális zavarokhoz vezethet. A szexuális zavarok többsége a gyermekkori pszichoszexuális fejlődés elégtelenségéből erednek.

Sok esetben a pár nincs tisztában az öregedéssel járó folyamatokkal, s ugyanolyan teljesítményt szeretnének nyújtani és kapni, mint fiatalságuk teljében, ami nem egyszer egymás hibáztatásába fordul át. Negatív hatást gyakorolhat a szexuális életre a férfi-nő szerepek eltolódása, az önbizalomhiány, a szexuális önzés vagy a változatosság hiánya is. Előfordul, hogy nincs összhang a férfi és a nő között szexuális téren, lelki, fizikai, kémiai okokból.

Amennyiben a nehézség a páron belüli nézeteltérés miatt jelentkezik, újra fel kell építeniük kapcsolatukat a jelenre és a jövőre koncentrálva, és sokszor meg kell győzniük a szeretetük által egymást, hogy az együttlét kiváló eszköze az összetartás megerősítésének, ahogyan kiváló módja a békülésnek.

A mély kapcsolathoz fontos a teljes körűség, hogy a normák a kölcsönös gyengédség formáira, a közeledési szándék módjaira, az előjátékra, akárcsak az együttalvásra és a közös élményszerzésre is vonatkozzanak. A jó kapcsolatban mindkét fél kifejezésre juttatja igényét a gyengédségre és a stimulációkra, minden mozzanat egyszerre irányít és jelez vissza a másik fél számára. Jellemzően információvezérelt az egymás közötti folyamatos interakció, így például minden érintésre választ jelent a partner következő mozdulata, akárcsak a lélegzete, pillantása. Így lesz két ember egymásba kapcsolódása részben program-összekapcsolódás, ami az idő előre haladtával, így a tanulás folyamata által válik a partnerek számára megfelelő módon automatizálttá.