Mentálhigiéné

A mentálhigiéné kifejezés minden olyan tevékenység megnevezésére alkalmas, melynek célja az egészséges, teljességre törekvő test-lelki élet kialakítása és megtartása. Azaz egyfajta komplex, holisztikus szemlélet alapján fenntartott egyensúly, illetve az erre való folyamatos törekvés.

Mikor mondhatjuk lelki életünket egészségesnek? Akkor, ha ébredéstől elalvásig, és egész évben egyfolytában mosolygósak, kiegyensúlyozottak, problémamentesek vagyunk? Nem. Az élet nem szakadatlan örömünnep, hanem inkább az öröm és az időnként jelentkező nehezebb helyzetek szüntelen váltakozása, olykor furcsa keveréke – tele buktatókkal, nehézségekkel, kihívásokkal, megoldandó feladatokkal és élethelyzetekkel. Ezáltal egy probléma értelme és célja nem a megoldásban rejlik, hanem abban, hogy szakadatlanul dolgozunk rajta. Örömünket sokszor éppen az hozza meg, ha nehézségeinket legyőzzük, ha azokon úrrá tudunk lenni.

A lelki egészség kialakulása és fennmaradása nem önmagától működő folyamat, hanem nagyon sokrétű, összetett feladatsor, melyet tanulni, gyakorolni kell. Sokan azt hiszik, ez egy természetes, magától értetődő tevékenységünk, mint például a légzés, és csak akkor kell törődnünk vele, ha akadozik, ha már baj van. Ennél sokkal fontosabb viszont, hogy tisztában legyünk azokkal a minket körülvevő történésekkel, eseményekkel, mely jellemzőket viszont tudjuk befolyásolni. Azaz mindenkinek tisztában kell lennie, hol, mely pontokon tud tudatosan és hatékonyan tenni azért, hogy testi-lelki egészsége fejlődjön, pozitív irányba változzon.

Carl Rogers személyiség elméletében központi szerepet az énképnek tulajdonít. Az énkép lényegében azon érzéseknek, érzelmeknek, attitűdök belső sémája, amelyeket a személy sajátjainak tart. Az énkép kialakulása, a ki vagyok én, milyen vagyok én kérdésekre a válasz szociális környezethez kötött, mivel szociális interakcióink révén jön létre.

A személyiség másik összetevője az én-ideál, ez az a személy, akinek az ember látni szeretné önmagát, azokat az érzéseket, érzelmeket, attitűdöket tartalmazza, melyeket az egyén sajátjának szeretne. A harmonikus személyiség feltétele, hogy az énkép és az én-ideál minél közelebb legyenek egymáshoz, hogy a személy olyannak lássa magát, amilyen valójában lenni szeretné. Ebben tud segíteni a mentálhigiénés szakember, a rogersi nondirektív tanácsadás keretei között. Non-direktív, tehát nem direkt. Nem vizsgál, nem diagnosztizál, hanem a segítséget kérő élményvilágába való belehelyezkedést, annak megértését helyezi a középpontba, ezáltal megteremtve a személyközpontú tanácsadást.

A rogersi pszichoterápia oki terápia, célja a személyiségfejlődés akadályainak felszámolása, az önmagát elfogadó és reálisan értékelő, érett személyiség fejlődésének előmozdítása, aki mind önmagával, mind a környezetével harmóniában él. Ebben a légkörben a kliens biztonságban érzi magát, észlelhetővé és elfogadhatóvá válnak a korábban nehézségeket okozó tapasztalatok.